Glazūra 265, geltona, blizgi

©2017 Baltaxia. Visos teisės saugomos.