Glazūra Pd 261 91, kobalto mėlyna

©2017 Baltaxia. Visos teisės saugomos.