Nailoninis troselis, d=0.5 mm

©2017 Baltaxia. Visos teisės saugomos.